ΜΕΝΟΥ
Your Cart

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σε τακτά χρονικά διαστήματα,  επιδιώκει τη μέτρηση των φαινομένων των εξαρτήσεων και των παραμέτρων τους. 


2. Ενημέρωση , συμβουλευτική και υποστήριξη  των παιδιών και των γονέων ως προς τη διαχείριση προβλημάτων από εξαρτήσεις. 


3. Η επιστημονική ενημέρωση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών ώστε να συμβάλλουν έμπρακτα στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. 


4. Άμεση υποστήριξη και εξατομικευμένη παρέμβαση σε εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων. Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων, ως προς τη διαχείριση προβλημάτων της εξαρτημένης συμπεριφοράς των παιδιών.

 

5. Διευκόλυνση στη διασύνδεση και παραπομπή σε εξειδικευμένους φορείς διάγνωσης και θεραπείας των εξαρτήσεων.